Buro Pervasief biedt coaching aan iedereen die te maken heeft of krijgt met autisme of een andere psychische aandoening of beperking. Als je dit zelf hebt, of als ouder of ander familielid ermee te maken krijgt, dan kun je bij Buro Pervasief terecht.

Buro Pervasief geeft op een heldere, nuchtere manier, op zijn tijd met wat humor, praktische tips en handvatten vanuit een achtergrond als maatschappelijk werker en ervaringsdeskundigheid. Buro Pervasief richt zich met name op coaching van (jong)volwassenen met autisme, maar ook mensen met een andere diagnose of vergelijkbare begeleidingsvra(a)g(en) kunnen contact opnemen.

Je kunt hierbij denken aan:

- Praktische oudercoaching en echtpaarcoaching

- Coaching bij aanbrengen van structuur, plannen en organiseren en balans

- Thuisbegeleiding ter bevordering van de zelfredzaamheid

-Etc.

Buro Pervasief is werkzaam in de regio Centraal Gelderland (Arnhem, Oosterbeek, Renkum, Wageningen e.o.)

Coaching en begeleiding is mogelijk via ZIN (via opdrachtgevers die een contract hebben met een gemeente). Er dient eerst een zgh. 'keukentafelgesprek' plaats te vinden met uw consulent van de gemeente waarin u woont, zij doen de toekenning van de zorg.

Buro Pervasief kan tevens voor uw organisatie coaching on the job en organisatie-advies verzorgen rondom zorggerelateerde vraagstukken.

Voor de laatste nieuwtjes en weetjes volgt u Buro Pervasief op facebook! Meer informatie over mijn achtergrond en werkervaring kunt u vinden op mijn LinkedIn-profiel

Buro Pervasief? Waar staat Pervasief voor? Met 'pervasief' wordt 'diep doordringend' bedoeld.

Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (Pervasive Developmental Disorders, PDD) is een term in de psychiatrie waarmee vier ontwikkelingsstoornissen plus een restgroep worden aangeduid. Op mentaal vlak hebben pervasieve stoornissen vergaande invloed op het verloop van de ontwikkeling op tal van gebieden als sociale relaties en vaardigheden, taal en voorstellingsvermogen, motoriek, gevoelens, spel en fantasie. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor de beleving en het begrip van vooral de sociale omgeving, maar eigenlijk de hele dagelijkse wereld; ook de fysieke omgeving en verschijnselen. De mate waarin een persoon met autisme zijn omgeving anders beleeft dan anderen kan vergaande gevolgen hebben voor het zelfbeeld.